Namn
Adress
Postadress
E-post
Meddelande

1 år (4#; 500 SEK)

#1 (125 SEK + porto) #2 (125 SEK + porto) #3 (125 SEK + porto)
#4/5 (125 SEK + porto) #6 (125 SEK + porto) #7 (125 SEK + porto)
#8 (125 SEK + porto) #9/10 (125 SEK + porto) #11 (125 SEK + porto)
#12 (125 SEK + porto) #13 (125 SEK + porto) #14 (125 SEK + porto)
#15 (125 SEK + porto) #16/17 (125 SEK + porto) #18 (125 SEK + porto)
#19 (slutsålt) #20 (125 SEK + porto) #21 (125 SEK + porto)
#22/23 (125 SEK + porto) #24 (125 SEK + porto) #25/26 (125 SEK + porto)
#27/28 (125 SEK + porto) #29 (125 SEK + porto) #30 (125 SEK + porto)
#31 (125 SEK + porto) #32 (125 SEK + porto) #33 (125 SEK + porto)
#34 (125 SEK + porto) #35 (125 SEK + porto) #36 (125 SEK + porto)
#37 (125 SEK + porto) #38/39 (125 SEK + porto)

#1-39 (2650 SEK, portofritt)


Prenumerationer betalas i förskott.
Tillsvidareprenumeration löper med en månads uppsägningstid. Varje nummer betalas för sig.
Försäljningsställen:
Konst-ig, Åsögatan 124, Stockholm
Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö
Olsson & Gerthel, Engelbrektsgatan 9, Malmö
Skissernas museum, Finngatan 2, Lund
Kulturtidskrifter.nu
Press Stop-butikerna
Pressbyråns specialbutiker